facebook

poz

pielegniarka

STM

REH

poradnia reh

AOS

REU

prof

 

bipe

Odsłon artykułów:
77909

Badanie lekarskie do celów sanitarno- epidemiologicznych
Badanie lekarskie osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
Badanie lekarskie osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

Badanie psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych  pracowników ochrony fizycznej
Badanie psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
Badanie lekarskie do pozwolenia na broń    
Badanie psychologiczne do pozwolenia na broń
Badanie psychiatryczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Badanie psychiatryczne/psychologiczne  osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Badanie lekarskie na podstawie art.34 ust.1 oraz art.117 ust.4 ustawy o kierujących pojazdami
Konsultacja psychiatryczna do badania lekarskiego w celu ustalenia istnienia  lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

Badanie lekarskie na podstawie art.34 ust.1 oraz art.117 ust.4 ustawy o kierujących pojazdami

Rejestracja telefoniczna :  500 358 739 ,600 334 611

Termin najbliższych badań 2020-02-27

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach przekazuje w Państwa ręce informacje o naszej placówce i świadczonych usługach. Zapraszamy do przeczytania - pobierz
Dyrektor SP ZOZ Mysłakowice Elżbieta Zakrzewska

Oświadczenie Rady naukowej IMiD - pobierz

Stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej - pobierz

 

shutterstock 80927644-1400x932

Informujemy, że od początku lipca świadczymy w ramach NFZ rehabilitację domową. Skierowania należy składać do naszego ośrodka do działu rehabilitacji ambulatoryjnej.

Wszelkie informacje pod numerem tel. 75 64 708 35

Zapraszamy

pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach
świadczy usługi medyczne w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Mamy podpisane umowy w zakresie:

 

  • PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  w ramach której świadczone są usługi medyczne przez lekarzy pierwszego kontaktu dla dzieci i dorosłych opiekę nad pacjentami przez pielęgniarki środowiskowe i położną środowiskową oraz opieka nad uczniami w szkołach na terenie Gminy Mysłakowice świadczona przez pielęgniarkę  w środowisku nauczania i wychowania.

 

  • PODSTAWOWEJ OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ

 

  • REHABILITACJI AMBULATORYJNEJ

 

  • GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni.


Na terenie Ośrodka Zdrowia działa w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia Poradnia Reumatologiczna prowadzona przez firmę NZOZ „LEKARZ RODZINNY”