facebook

poz

pielegniarka

STM

REH

poradnia reh

REHd

ORT

AOS

REU

prof

psy

bipe

Odsłon artykułów:
42690

Zapraszamy do SP ZOZ w Mysłakowicach na bezpłatne badania dla osób niedosłyszących powyzej 7 roku życia.
Badania przeprowadzi przedstawiciel firmy MARMED, która zajmuje się opieką nad osobami niedosłyszącymi od 1990 roku. Firma zapewnia opiekę polegającą na bezpłatnych badaniach słuchu, bezpłatnych poradach, bezpłatnych korektach ustawień aparatów słuchowych i serwisie. Zapewnia również pomoc w uzyskaniu wielu refundacji w tym także takich, które całkowicie pokrywają koszty zakupu nowego aparatu słuchowego.
Podajemy kolejne terminy na 2017 rok bezpłatnych badań słuchu.
Bezpłatne badania słuchu w nowym roku będą odbywały się :
08.02.2017
08.03.2017
czyli w każdą drugą środę miesiąca w godz. 9:00-15:00.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach
świadczy usługi medyczne w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Mamy podpisane umowy w zakresie:

 

  • PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  w ramach której świadczone są usługi medyczne przez lekarzy pierwszego kontaktu dla dzieci i dorosłych opiekę nad pacjentami przez pielęgniarki środowiskowe i położną środowiskową oraz opieka nad uczniami w szkołach na terenie Gminy Mysłakowice świadczona przez pielęgniarkę  w środowisku nauczania i wychowania.

 

  • PODSTAWOWEJ OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ

 

  • REHABILITACJI AMBULATORYJNEJ

 

  • GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni.


Na terenie Ośrodka Zdrowia działa w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia Poradnia Reumatologiczna prowadzona przez firmę NZOZ „LEKARZ RODZINNY”