facebook

poz

pielegniarka

STM

REH

poradnia reh

AOS

REU

prof

 

bipe

Odsłon artykułów:
77911

Do zadań gabinetu rehabilitacyjnejego w szczególności należy:

 1. udzielanie porad w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób objętych zakresem działania poradni.
 2. kwalifikowanie pacjentów do świadczeń w pracowni rehabilitacji i w warunkach domowych.
 3. ustalanie indywidualnego programu leczenia pacjenta ( w tym z choreoterapii, arteterapii, terapii zajęciowej)
 4. wykonywanie funkcji orzeczniczych w oparciu o obowiązujące przepisy.
 5. kierowanie pacjentów na badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne i leczenie w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych w sytuacji, gdy stan zdrowia pacjenta tego wymaga.
 6. nadzór merytoryczny nad prowadzoną rehabilitacją pacjentów w pracowni fizjoterapii.
 7. profilaktyka.

edukacja pacjentów z zakresu świadczonych usług.

Izabela Skatulska – specjalista z rehabilitacji ruchowej

numer telefonu – 607 526 400

 • Zawodowe Studium Medyczne – kierunek Technik Fizjoterapii
 • AWF Poznań – kierunek Rehabilitacja Ruchowa
 • I stopień Specjalizacji z rehabilitacji ruchowej
 • II stopień Specjalizacji z rehabilitacji ruchowej
 • Kursy, szkolenia, konferencje i certyfikaty:

najważniejsze- PNF, Kinesiology Taping, Lasery w Medycynie, Opieka geriatryczna

 • liczne certyfikaty z Konferencji i Kongresów Fizjoterapeutycznych na przełomie 24 lat pracy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach
świadczy usługi medyczne w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Mamy podpisane umowy w zakresie:

 

 • PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  w ramach której świadczone są usługi medyczne przez lekarzy pierwszego kontaktu dla dzieci i dorosłych opiekę nad pacjentami przez pielęgniarki środowiskowe i położną środowiskową oraz opieka nad uczniami w szkołach na terenie Gminy Mysłakowice świadczona przez pielęgniarkę  w środowisku nauczania i wychowania.

 

 • PODSTAWOWEJ OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ

 

 • REHABILITACJI AMBULATORYJNEJ

 

 • GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni.


Na terenie Ośrodka Zdrowia działa w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia Poradnia Reumatologiczna prowadzona przez firmę NZOZ „LEKARZ RODZINNY”