facebook

poz

pielegniarka

STM

REH

poradnia reh

AOS

REU

prof

 

bipe

Odsłon artykułów:
84731

Do zadań  pielęgniarki opieki długoterminowe domowej należy:

 1. udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego jest dołączona karta oceny świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską  opieką długoterminową domową
 2. edukacja zdrowotna świadczeniobiorcy oraz członków rodziny
 3. pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

profilaktyka medyczna z zakresu opieki , higieny

Dorota Posoń – pielęgniarka

telefon – 601 287 772

kwalifikacje:

 • pielęgniarka – Liceum Medyczne/ Jelenia Góra
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu „Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek”
 • Kurs specjalistyczny z zakresu „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego „
 • Kurs dokształcający „Leczenie ran”
 • Kurs cpecjalistyczny w zakresie „Resuscytacji krążeniowo-oddechowej (nr01/11) dla pielęgniarek i położnych”
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwo ratunkowe”
 • Kurs dokształcający „Choreoterapia”
 • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwo opieki długoterminowej”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach
świadczy usługi medyczne w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Mamy podpisane umowy w zakresie:

 

 • PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  w ramach której świadczone są usługi medyczne przez lekarzy pierwszego kontaktu dla dzieci i dorosłych opiekę nad pacjentami przez pielęgniarki środowiskowe i położną środowiskową oraz opieka nad uczniami w szkołach na terenie Gminy Mysłakowice świadczona przez pielęgniarkę  w środowisku nauczania i wychowania.

 

 • PODSTAWOWEJ OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ

 

 • REHABILITACJI AMBULATORYJNEJ

 

 • GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni.


Na terenie Ośrodka Zdrowia działa w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia Poradnia Reumatologiczna prowadzona przez firmę NZOZ „LEKARZ RODZINNY”