facebook

poz

pielegniarka

STM

REH

poradnia reh

AOS

REU

prof

 

bipe

Odsłon artykułów:
77914

PORADNIA STOMATOLOGICZNA   - świadczenia są udzielane w tramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

Poradnia działa w dni robocze

- od poniedziałku do czwartku w godz.8.00-18.00.
- w piątki w godz. 8.00-14.00


Rejestracja bezpośrednio w gabinecie telefoniczna 756470843 osobiście lub przez osoby trzecie w godzinach pracy poradni.

Świadczeń zdrowotnych udzielają lekarze dentyści:

  • Pani Małgorzata Zabłocka
  • Pani Bożena Maj-Szymak
  • Pani Marlena Piątek-Książczyk

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach
świadczy usługi medyczne w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Mamy podpisane umowy w zakresie:

 

  • PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  w ramach której świadczone są usługi medyczne przez lekarzy pierwszego kontaktu dla dzieci i dorosłych opiekę nad pacjentami przez pielęgniarki środowiskowe i położną środowiskową oraz opieka nad uczniami w szkołach na terenie Gminy Mysłakowice świadczona przez pielęgniarkę  w środowisku nauczania i wychowania.

 

  • PODSTAWOWEJ OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ

 

  • REHABILITACJI AMBULATORYJNEJ

 

  • GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni.


Na terenie Ośrodka Zdrowia działa w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia Poradnia Reumatologiczna prowadzona przez firmę NZOZ „LEKARZ RODZINNY”