facebook

poz

pielegniarka

STM

REH

poradnia reh

AOS

REU

prof

 

bipe

Odsłon artykułów:
77912

pobierz

Zarządzenie nr 1/2016 - w sprawie wprowadzenia  Instrukcji Kancelaryjnej oraz jednolitego  rzeczowego wykazu akt Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach - zarzdzeniezałącznik nr 1 , załącznik nr 2 , załącznik nr 3

 

Zarządzenie nr 2/2016 - w sprawie wprowadzenia  Polityki bezpieczeństwa informacji i instrukcji zarządzającej systemami informatycznymi w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach - zarządzenie , załącznik nr 1

 

Zarządzenie nr 3/2016 - w sprawie Powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji /ABI/ ,Administratora Systemu  /AS / - zarządzenie

  • Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej  oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - pobierz

 

  • Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej - pobierz

 

  • Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej - pobierz

 

  • Ankieta dla pacjenta zgłaszającego się na zabiegi fizjoterapeutyczne - pobierz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach
świadczy usługi medyczne w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Mamy podpisane umowy w zakresie:

 

  • PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  w ramach której świadczone są usługi medyczne przez lekarzy pierwszego kontaktu dla dzieci i dorosłych opiekę nad pacjentami przez pielęgniarki środowiskowe i położną środowiskową oraz opieka nad uczniami w szkołach na terenie Gminy Mysłakowice świadczona przez pielęgniarkę  w środowisku nauczania i wychowania.

 

  • PODSTAWOWEJ OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ

 

  • REHABILITACJI AMBULATORYJNEJ

 

  • GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni.


Na terenie Ośrodka Zdrowia działa w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia Poradnia Reumatologiczna prowadzona przez firmę NZOZ „LEKARZ RODZINNY”