facebook

poz

pielegniarka

STM

REH

poradnia reh

AOS

REU

prof

 

bipe

Odsłon artykułów:
77910

pobierz

CO TO JEST ZESPÓŁ SUCHEGO OKA?

Miliony lat temu pierwsze żywe istoty wyszły z wody i stały się zwierzętami lądowymi. Jednym z kryteriów ich przetrwania w nowych warunkach stała się ochrona oka przed wysychaniem, a tym samym, rozwój systemu zapewniającego odpowiednie jego nawilżenie.
System zapewniający właściwe nawilżenie oka jest narażony na działanie wielu czynników zewnętrznych. Zakłócenie jego funkcjonowania prowadzi do powstania zespołu suchego oka. Zespół suchego oka jest poważnym schorzeniem, którego skutkiem mogą być trwałe uszkodzenia rogówki i spojówki.
Blisko jeden na pięciu pacjentów zgłaszających się do poradni okulistycznych cierpi na zespół suchego oka.

PRZYCZYNY
Jakie czynniki mają wpływ na rozwój zespołu suchego oka?
Najczęstsze przyczyny to:

►    Choroby stawów
►    Choroby ogólne (np. cukrzyca, choroby tarczycy)
►    Problemy dermatologiczne
►    Zmiany hormonalne (np. menopauza)
►    Problemy neurologiczne (np. po wylewie/udarze)
►    Przyjmowanie niektórych leków (np. doustna antykoncepcja, środki nasenne, betablokery)
►    Zaburzenia wchłaniania i złe odżywianie
►    Czynniki klimatyczne (np. klimatyzacja, centralne ogrzewanie)
►    Zanieczyszczenie środowiska (np. kurz, opary przemysłowe)
►    Praca przy komputerze

OBJAWY
Skąd mam wiedzieć, czy mam zespół suchego oka?
Jeśli masz:

►    uczucie piasku pod powiekami
►    pieczenie oczu
►    nadwrażliwość na światło
►    nadmierne łzawienie
►    uczucie kłucia pod powiekami
►    uczucie zmęczenia oczu
►    uczucie sklejania powiek
to możesz mieć zespół suchego oka i powinieneś skontaktować się z lekarzem okulistą.

LECZENIE
Jak leczyć zespół suchego oka?
Często jednak jest to bardzo trudne, ponieważ wiele chorób wywołujących zespół suchego oka leczymy tylko objawowo. Nie możemy jednak usunąć ich przyczyny. Zespół suchego oka może być również wywołany przez leki stosowane w leczeniu chorób ogólnych.
Nawet jeśli nie potrafimy usunąć przyczyn prowadzących do zespołu suchego oka, możemy łagodzić jego objawy. Leczenie objawowe zespołu suchego oka polega na stosowaniu sztucznych łez, które zapobiegają wysychaniu rogówki i spojówki.
Na rynku dostępnych jest wiele preparatów sztucznych łez. Dobór preparatów sztucznych łez powinien być uzależniony od przyczyny suchego oka, ponieważ preparaty te różnią się od siebie składem i właściwościami. Lekarz okulista dobierze najlepszy dla Ciebie preparat.

Co może się stać, jeśli zespół suchego oka nie będzie leczony?
Zespół suchego oka jest poważnym schorzeniem. Nieleczony prowadzi do tego, że objawy nasilają się.
Oprócz występowania subiektywnych dolegliwości zespołu suchego oka może dochodzić do uszkodzenia rogówki i spojówki. Dzieje się tak z powodu zmiany składu i właściwości łez w przebiegu zespołu suchego oka. Niedostateczne nawilżenie rogówki prowadzi do utraty jej przejrzystości i upośledzenia widzenia. Brak odpowiedniego leczenia może prowadzić do utraty wzroku.
Dlatego, jeśli stwierdzisz u siebie objawy suchego oka, skontaktuj się jak najszybciej z lekarzem okulistą.

Zapraszamy do SP ZOZ w Mysłakowicach na bezpłatne badania dla osób niedosłyszących powyzej 7 roku życia.
Badania przeprowadzi przedstawiciel firmy MARMED, która zajmuje się opieką nad osobami niedosłyszącymi od 1990 roku. Firma zapewnia opiekę polegającą na bezpłatnych badaniach słuchu, bezpłatnych poradach, bezpłatnych korektach ustawień aparatów słuchowych i serwisie. Zapewnia również pomoc w uzyskaniu wielu refundacji w tym także takich, które całkowicie pokrywają koszty zakupu nowego aparatu słuchowego.
Podajemy kolejne terminy na 2017 rok bezpłatnych badań słuchu.
Bezpłatne badania słuchu w nowym roku będą odbywały się :
08.02.2017
08.03.2017
czyli w każdą drugą środę miesiąca w godz. 9:00-15:00.

Zapraszamy wszystkie Panie urodzone w latach 1966 lub 1967 na BEZPŁATNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE.
Osoby urodzone w w/w latach są objęte Programem Profilaktyki Raka Piersi i mogą wykonać badanie refundowane przez NFZ.
Wystarczy zadzwonić pod poniższe numery telefonów aby się zarejestrować:
68 452 77 96, 68 452 77 17, 605 596 655, 605 598 077
O terminie przyjazdu Mammobusa pacjentki wcześniej zarejestrowane zostaną poinformowane.

diagnostyk359

 

Stały postęp diagnostyki i terapii cukrzycy wpływa na przedłużenie okresu przeżycia chorych na cukrzycę, powodując tym samym zwiększenie ilości pacjentów z komplikacjami w narządzie wzroku:

-    na dnie oka ( retinopatia cukrzycowa, makulopatia cukrzycowa,)
-    poza dnem oka (np.: przejściowe zaburzenia refrakcji oka ,zmiany w rogówce, tęczówce,
     soczewce, ciele szklistym, )

Opieka okulistyczna nad pacjentem chorym na cukrzycę ma na celu wczesne wykrycie powikłań ocznych i zastosowanie odpowiedniego leczenia, dzięki któremu zostanie zachowana u chorego użyteczna ostrość wzroku.


W celu wykrywania i diagnostyki powikłań ocznych w przebiegu cukrzycy , poza rutynowym badaniem okulistycznym obejmującym:

    badanie ostrości wzroku – Komputerowe badanie wzroku (auto refraktometria)

    biomikroskopię przedniego odcinka gałki ocznej ( badanie w lampie szczelinowej)

    tonometrię (pomiar ciśnienia wewnątrz-gałkowego)- tonometria aplanacyjna ,
    komputerowa tonometria bezkontaktowa

    gonioskopię ( ocena kąta przesączania )

    badanie dna oka ( soczewki Volka, trójlustro)

    perymetrię ( badanie pola widzenia, komputerowe badanie pola widzenia )


wykonywane są wysokospecjalistyczne badania :

    Zdjęcie dna oka ( fotografia cyfrowa)

    Angiografia fluoresceinowa dna oka( badanie kontrastowe dna oka po dożylnym podaniu
    kontrastu – fluoresceiny)

    Optyczna koherentna tomografia (OCT) ( nieinwazyjna , bezkontaktowa metoda
    wykorzystywana do obrazowania siatkówki, nerwu wzrokowego, przedniego odcinka
    gałki ocznej)

    Badanie ultrasonograficzne gałki ocznej i oczodołu ( USG gałki ocznej w projekcji A i B)

 W oparciu o przeprowadzone badania pacjent kwalifikowany jest do odpowiedniego leczenia.

    Farmakologicznego
    Leczenia laserem ( fotokoagulacja laserowa siatkówki
    Iniekcji doszklistkowych sterydów lub inhibitorów VEGF
    Leczenia chirurgicznego ( np.witrektomii)


Informujemy, że wszystkie badania rutynowe możecie Państwo wykonać
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach

Kontrolne badania oczu są szybkie, dokładne i bezbolesne. Przyjmuje się, że do 40. roku życia wystarczy poddawać się im co 2-3 lata. Oczywiście, w razie zwiększonego ryzyka chorób oczu, np. obciążeń dziedzicznych czy wad wzroku, na takie badania należy zgłaszać się częściej, najlepiej raz w roku. Natomiast po 40. roku życia, gdy prawdopodobieństwo schorzeń oczu grożących utratą wzroku znacznie wzrasta, coroczna kontrola oczu powinna już być regułą.
Kontrola ostrości wzroku
Od tego zaczyna się niemal każda wizyta u okulisty. Pacjent musi z określonej odległości (zwykle 5 m) odczytać różnej wielkości litery lub cyfry ułożone w szeregach - znaki w każdym szeregu mają określoną grubość i są oddzielone przerwami o tej samej grubości. Ostrość wzroku wyraża się stosunkiem odległości, w jakiej pacjent znajduje się od tablicy, do odległości, z jakiej ten znak widzi oko zdrowe. Każde oko bada się osobno.
Ocena przedniej części oka
Wykorzystuje się w nim tzw. lampę szczelinową. Pacjent opiera brodę i czoło na podpórce aparatu. Jedyna niedogodność, to konieczność powstrzymania się od mrugania. Lekarz, regulując ustawienie smugi światła, może uzyskać wyraźny, powiększony (zwykle 10, 16, 25, 64 razy) obraz oka, widoczny w okularze mikroskopu. Jest to podstawowe badanie okulistyczne, podczas którego można wykryć np. zaćmę. Lampa szczelinowa pozwala również (po zastosowaniu dodatkowych przyrządów optycznych), ocenić inne części oka, np. dno oka, wnętrze gałki ocznej, ciałka szklistego i siatkówki
Mierzenie ciśnienia śródgałkowego (tonometria)
Badanie służy wykryciu podwyższonego ciśnienia ocznego i rozwijającej się jaskry Używa się do tego urządzenia zwanego tonomerem dotykowym Schioetza lub bezdotykowym. Zasada działania tego drugiego polega na komputerowej analizie wielkości odkształcenia fragmentu rogówki po uderzeniu jej strumieniem powietrza. Pacjent odczuwa to jak “dmuchnięcie” powietrza w oko.
Badanie dna oka
Za pomocą oftalmoskopu (urządzenia wyposażonego w źródło światła i układ soczewek o różnej wartości optycznej) lekarz ogląda dno oka i ocenia stan najdrobniejszych naczyń krwionośnych. Badanie umożliwia rozpoznanie większości schorzeń oka, zwłaszcza siatkówki, błony naczyniowej, nerwu wzrokowego i ciałka szklistego. Obraz dna oka pozwala na ocenę i stan zaawansowania także innych schorzeń, np. nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, miażdżycy.
Badanie polmierzem
Wykonuje się je na tzw. polomierzach komputerowych. Jest to badanie maksymalnie
zobiektyzowane - można dokładnie ocenić ubytki w polu widzenia, określić je liczbowo, powtarzać i porównywać – pomocne w diagnostyce chorób siatkówki (odwarstwienia siatkówki) i nerwu wzrokowego (szczególnie jaskry).
Test Amslera
Pozwala wykryć zaburzenia w obrębie plamki żółtej. To proste badanie można wykonać w domu. Wystarczy na kartce papieru o wymiarach 10 x 10 cm narysować linie, które utworzą siatkę kwadratów o boku 5 mm, a w jej środku zaznaczyć kropkę. Następnie ustawić kartkę na wprost oczu, zasłonić jedno oko, a drugim patrzeć na kropkę z odległości 30-40 c Jeśli widziane linie są zniekształcone, trzeba zgłosić się do okulisty na dokładniejsze badania.Istnieją również gotowe testy Amslera ,najczęściej jako materiały reklamowe preparatów zawierających niezbędną dla oka luteinę.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach
świadczy usługi medyczne w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Mamy podpisane umowy w zakresie:

 

  • PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  w ramach której świadczone są usługi medyczne przez lekarzy pierwszego kontaktu dla dzieci i dorosłych opiekę nad pacjentami przez pielęgniarki środowiskowe i położną środowiskową oraz opieka nad uczniami w szkołach na terenie Gminy Mysłakowice świadczona przez pielęgniarkę  w środowisku nauczania i wychowania.

 

  • PODSTAWOWEJ OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ

 

  • REHABILITACJI AMBULATORYJNEJ

 

  • GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradni.


Na terenie Ośrodka Zdrowia działa w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia Poradnia Reumatologiczna prowadzona przez firmę NZOZ „LEKARZ RODZINNY”